Community

Pablos Art Studios offers free arts opportunities such as materials, workshops, demonstrations, individual tuition, discussion and critique groups, exhibition opportunities, outings, outreach programs, as well as individual and group art therapy.  Artists work at their own desk or at a communal table.  Participants are  Tangata Mātau ā- wheako (have a lived experience of mental health), they enter Pablos service to focus on supporting/maintaining mental wellbeing. Artists work independently or collectively towards their creative goals, balancing their independent art practice with workshops or collaborations.

Kei a Pablos te mahi a ngā ratonga utukore e taea ai te whai; pēnei i ngā rauemi, ngā awheawhe, ngā whakaaturanga pūkenga; te ako kanohi ki te kanohi, te  whakawhitiwhiti whakaaro ā-rōpū, ngā haerenga, ngā hōtaka ā-hapori; ka mutu ko te haumanu toi hei rōpū, hei takirua rānei. Mahi ai ngā ringatoi ki ō rātou ake papamahi, ki tētāhi papamahi nui ā-iwi rānei. He tāngata mātau ā-wheako ngā ringatoi e kuhu ai ki Pablos mō te āta tiaki i te hauora hinengaro te take. He mahi takitahi, he mahi takitini rānei tā te ringatoi hei whai i ōna hua auaha. Ka mahi pērā ia, ka whakatautikaina e ia tōna ake mahi toi ki ngā awheawhe, ki ngā mahi ā-rōpū rānei.

ROAR! gallery was New Zealand’s first gallery to promote Outsider Art.  Through vibrant exhibitions and a public programme our aim is to stimulate on-going conversation and debate about this genre of art, de-stigmatize mental health issues and provide a safe space where artists and audiences can interact.

https://roargallery.org.nz/

Nā Roar! Gallery i whakatenatena tuatahi tēnei mea, ko te toi rāwaho ki Aotearoa. Ko tā te ngākau e popore ana, nā te ngangahau o ngā whakaaturanga me tētahi hōtaka tūmatanui e matapakina nei tēnei momo toi. Mā reira e āhei ai tātou ki te hiki i te poapoataunu i ngā take hauora hinengaro. Mā reira hoki e whakatūria ai tētahi whare haumaru hei wāhi kōrero mō ngā ringatoi me tō rātou hunga mātakitaki.