Artists

Pablos Art Studios offers free arts opportunities such as materials, workshops, demonstrations, individual tuition, discussion and critique groups, exhibition opportunities, outings, outreach programs, as well as group art therapy.  Artists work at their own desk or at a communal table.  Participants are  Tangata Mātau ā- wheako (have a lived experience of mental health), they enter Pablos service to focus on supporting/maintaining mental wellbeing. Artists work independently or collectively towards their creative goals, balancing their independent art practice with workshops or collaborations.

Kei a Pablos te mahi a te ratonga utukore e taea ai te whai; pēnei i ngā rawatoi, ngā awheawhe, ngā whakaaturanga pūkenga; te ako kanohi ki te kanohi, te  whakawhitiwhiti whakaaro ā-rōpū, ngā haerenga, ngā hōtaka ā-hapori; ka mutu ko te haumanu toi ā-rōpū. Ka mahi ngā ringatoi kei ō rātou ake papamahi, kei tētāhi papamahi nui ā-iwi rānei. He tāngata mātau ā-wheako ngā ringatoi e uru ai ki Pablos mō te āta tiaki i te hauora hinengaro te take. He mahi takitahi, he mahi takitini rānei tā te ringatoi hei whai i ōna ake hua auaha. Mā reira, tautika ai āna ake mahi toi me ngā awheawhe, me te mahi tahi rānei.

ROAR! gallery was New Zealand’s first gallery to promote Outsider Art.  Through vibrant exhibitions and a public programme our aim was to stimulate on-going conversation and debate about this genre of art, de-stigmatize mental health issues and provide a safe space where artists and audiences can interact. Roar! gallery closed at the end of 2020.

Nā Roar! Gallery i whakatenatena tuatahi tēnei mea, te toi rāwaho ki Aotearoa. Ko tā te ngākau e popore ana, nā te ngangahau o ngā whakaaturanga me tētahi hōtaka tūmatanui e matapakina nei tēnei momo toi. Mā reira e āhei ai tātou ki te hiki i te poapoataunu i ngā take hauora hinengaro. Mā reira hoki e whakatūria ai tētahi whare haumaru hei wāhi kōrero mō ngā ringatoi me tō rātou hunga mātakitaki.